תקנון | אבנוע
 1. אתר קטלוגי של אבנוע בע"מ (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט אשר מנהל קטלוג וירטואלי של החברה. האתר מציג גם תחומי תוכן משתנים הקשורים במוצרי החברה.  האתר הינו בבעלות חברת אבנוע בע"מ.

 2. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר
 3. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת).

 4. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם, טלפון ליצירת קשר, ודואר אלקטרוני הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולא יועברו לשום גורם אחר

 5. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו .

 6. החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי, ובהתאם לאספקת המוצר ללקוח.

 7. אחריות על כל המוצרים המופיעים באתר הינה למשך 12 חודשים מיום הקניה. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש

 8. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 14 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת אבנוע בע"מ.הזמנה מעל 400 שח תשלח ללא חיוב דמי משלוח. עלות המשלוח עד סכום של 399 שח תחויב בעלות של 29 שח בלבד

 9. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן )בהתאם לזמינות המוצר(

 10. אבנוע בע"מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו פנייה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לשלוח פנייה.

 11. אבנוע בע"מ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 12. אבנוע בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
  אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אבנוע בע"מ ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו,
  ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה,
  ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים
  ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית אבנוע בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 14. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית אבנוע בע"מ, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

 15. אבנוע בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

© כל הזכויות שמורות, אין להעתיק, לצלם, לצטט או להשתמש בתמונות/מפרטים/טקסטים וכל חומר אחר מהאתר ללא אישור מפורש. ט.ל.ח..

Blacknet.co.il - בניית אתרים